Laden

Contributie

  1. hoofdpagina
  2. Contributie

Contributie 2024/2025

Er is besloten de bondscontributie samen te voegen met de verenigingcontributie tot 1 maandelijkse contributie.

De maandelijkse contributie voor het seizoen 2024-2025:

Senioren €25,00
A- en B- jeugd €21,50
C-, D-, en E- jeugd €18,50
Recreanten €15,00

Kleedgeld €17,50 per seizoen

Let op!

Je opzegging van je lidmaatschap dient voor 1 Mei van het lopende seizoen te geschieden. Indien je na 1 Mei van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dien je het gehele opvolgend seizoen contributie te betalen (12 maanden). Dit omdat je dan al weer aangemeld bent bij de bond voor het nieuwe seizoen.

Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens het lopende seizoen ben je nog contributie verschuldigd tot einde van het lopende seizoen. Dit omdat de kosten voor de vereniging wel doorgaan (zaalhuur, NHV per lid, trainers). Een seizoen binnen onze vereniging loopt van: 1 Juli (huidig jaar) tot en met 30 Juni (opvolgend jaar)

Je dient je lidmaatschap op te zeggen door een mail te zenden naar het volgende adres; bestuurhvbluestars@gmail.com

Elk lidmaatschap, wordt na 1 Mei automatisch stilzwijgend verlengt.

Onze sponsoren